باربر – مستخدم محققان پرتقال روزانه مطالعه

باربر – مستخدم: محققان پرتقال روزانه مطالعه پرتقال آلزایمر مبتلا شدن اخبار پزشکی

مجيد انصاري در مصاحبه با « اعتماد» از پيشنهاد سخنگوي جامعه روحانيت براي گفت و گو با مجمع روحانيون استقبال كرد

چراغ‌سبز مفاهمه

چراغ سبز مفاهمه

عبارات مهم : سياسي

مجيد انصاري در مصاحبه با « اعتماد» از پيشنهاد سخنگوي جامعه روحانيت براي گفت و گو با مجمع روحانيون استقبال كرد

چراغ‌سبز مفاهمه

چند ماه ديگر ٣٠ سال است كه كنار هم ننشسته اند. جلسات مشترك نداشته اند. روش و منش ارزش هم خواني با يكديگر ندارد، همان طور كه گزینش هاي ارزش در بزنگاه هاي انتخاباتي. وجه مشترك آنها تنها عبايي بر دوش و عمامه اي بر سر است و پسوند روحاني كه با خود همراه دارند. جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز از آخرين سال هاي دهه ٦٠ به اين نتيجه رسيدند كه مطلوب ارزش با يكديگر متفاوت است.

عده اي راست سياسي را برگزيدند و عده اي به سمت چپ نمودار سياست متمايل شدند. از آن بعد بود كه كنش ها و واكنش هاي سياست ورزي روحانيت با روحانيون كم كم از هم فاصله گرفت؛ آنقدر كه حتي در بهار ٧٦ رو به روي هم ايستادند و هر كدام ادله خود را براي مدح و ذم كانديداي محبوب ارزش بيان كردند، گويي هرگز در يك محفل كنار هم ننشسته و گعده اي روحاني تشكيل نداده بودند.

مجيد انصاري در مصاحبه با « اعتماد» از پيشنهاد سخنگوي جامعه روحانيت براي گفت و گو با مجمع روحانيون استقبال كرد

از آخرين انتخابات قريب به ٧ ماه مي گذرد. تا انتخابات بعدي هم نزديك به دو سال باقي هست. حرف و حديث بر سر مسابقه براي رياست نيست چه آنكه هنوز تشكل هاي سياسي در اتمسفر انتخابات غوطه ور نشده اند. آنچه ديروز از زبان سخنگوي جامعه روحانيت شنيده شد رنگ و بوي انتخاباتي نداشت. صحبت از گفت وگو بود و تعامل. هم نشيني مجدد آن هم بعد از قريب به ٣٠ سال رويارويي.

«براي برگزاري نشست مشترك با مجمع روحانيون مبارز حرفي نداريم.» بخشي از واكنش غلامرضا مصباحي مقدم، سخنگوي جامعه روحانيت مبارز در مورد برگزاري يك نشست مشترك با تشكيلاتي روحاني است كه نه در سوي ديگر طيف اصولگرايي بلكه در جريان و جناحي برابر قرار دارد؛ چراغ سبزي براي گفت وگو. البته اين گزاره از سوي مجمع روحانيون بي پاسخ نماند. محمد مقدم عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون نخستين كسي بود كه نسبت به اين گفت وگو واكنش نشان داد، واكنشي با نشانه هايي از استقبال. مقدم به اعتمادآنلاين گفت اگر سخنگوي جامعه روحانيت مبارز اين عنوان را مطرح كرده، در جلسه بعدي مجمع روحانيون عنوان برگزاري جلسه مشترك با جامعه روحانيت را مطرح مي كنيم و در آن جلسه نظر اعضا پرسيده خواهد شد ولی به طور كلي ما منعي براي اين كار نمي بينيم.

مقدم بر اين باور است كه هر گونه نشست و گفت وگو براي جامعه ما مبارك است و هر چقدر كه گروه هاي سياسي به هم نزديك شوند و با هم صحبت كنند قطعا موجب گشايش در امور كشور خواهد شد. او البته تاكيد دارد كه هيچ وقت دشمني و تخاصمي ميان اين جريانات سياسي نبوده است.

چراغ‌سبز مفاهمه

مجمع روحانيون و جامعه روحانيت هر دو از يك صنف ولي با دو راه هستند. اين بار هر دو سوي ماجرا به پيشنهاد گپ و گفت روي خوش نشان دادند. به نشستن موسوي خوئيني ها در كنار موحدي كرماني. اتفاقي كه شايد يادآور ابتكار دبيركل جبهه مشاركت در دهه ٧٠ باشد كه البته بي نتيجه ماند. همان وقت كه محمدرضا خاتمي در قامت دبيركل جبهه مشاركت براي حبيب الله عسگراولادي دبيركل موتلفه اسلامي نامه نوشت تا به مفاهمه برسند. گرچه اين نامه نگاري ها در نهايت به نتيجه اي مطلوب ختم نشد. اصلاح طلبان ولی بار ديگر در سال ٩٥ پيش قدم شدند و اين بار گفت وگوي ملي را پيشنهاد دادند تا نشان دهند هميشه براي گفت وگو آماده اند. گفت وگوي ملي كه از مجلس و نطق نماينده فراكسيون اميد پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع شد و البته ترش رويي اصولگرايان و طرح چندين باره حوادث بعد از انتخابات ٨٨ جلوي پيشبرد آن را گرفت.

مجيد انصاري: تعامل بر سر مباحث روشن

مجيد انصاري از ديگر اعضاي جامعه روحانيون مبارز است كه از طرح گفت وگو استقبال كرد. او به «اعتماد» گفت نشست و گفت وگو ميان گروه هاي متفاوت سياسي درون نظام اعم از روحاني و غير روحاني هميشه مفيد خواهد بود. به هر حال همه در يك كشور زندگي مي كنيم و فلسفه وجودي گروه هاي سياسي خدمت به مردم، مشورت دادن به مسوولان يا نقد آنها و ارايه راهكار هست. طبعا گروه هاي سياسي سلايق مختلفي دارند و نشست آنها مي تواند در تبادل نظر و پيدا كردن نقاط مشترك و رسيدن به اهداف مشترك كمك كند. شور و مشورت، تعامل و گفت وگو در دستورات اسلامي نيز وجود دارد.

مجيد انصاري در مصاحبه با « اعتماد» از پيشنهاد سخنگوي جامعه روحانيت براي گفت و گو با مجمع روحانيون استقبال كرد

اين عضو مجمع روحانيون مبارز بر اصل تضارب آرا تاكيد كرد و توضيح داد كه اصل تشكيل جلسات مشترك ميان احزاب و گروه هاي سياسي متفاوت از اين جهت كه موجب تضارب آرا و افكار مي شود و به بالندگي و رشد سياسي كشور و تقويت توان ملي از طريق هم افزايي تمام گروه ها مي انجامد و قطعا موثر و مفيد خواهد بود. البته انصاري بر اين باور است كه اگر قرار به برگزاري نشست مشخصي باشد طبعا بايد حول مباحث اين نشست به صورت روشن بيان شده است تا افراد بتوانند در مورد آنها تبادل نظر كنند.

موضوعات مورد اشاره مي تواند پرسشها كلان ملي، پرسشها فرهنگي و سياسي باشد. او گرچه از نشست مشترك و گفت و شنود بر سر پرسشها و مباحث مشخص استقبال كرد ولی تاكيد داشت كه نبايد تنها به گفته شخص مصباحي مقدم به عنوان يك عضو اكتفا كرد و اگر زماني پيشنهاد رسمي تشكيل جلسه داده شود بايد ارزيابي مورد نیاز صورت گرفته و مباحث مشخصي در ميان باشد تا در مورد آن صحبت شود.

چراغ‌سبز مفاهمه

سيد رضا اكرمي: اختلاف نظر مبنايي نداريم

سيد رضا اكرمي، عضو جامعه روحانيت مبارز در گفت وگو با «اعتماد» مي گويد جامعه روحانيت و مجمع روحانيون اختلافات مبنايي و زيربنايي ندارند از همين روي شايد بتوان اختلاف نظرهاي موجود را مورد بحث قرار داد.

اكرمي از معدود صورت هاي عضو اين تشكل اصولگرا كه با دولت روحاني ارتباط خوبي دارد، البته توصيف جالبي از اين هم نشيني و گپ و گفت مي كند. او مي گويد علما، روسا و مسوولان در مراسم هاي متفاوت مانند عزا و عروسي با يكديگر ملاقات داشته و راجع به پرسشها متفاوت صحبت مي كنند. حال چه ايرادي دارد جلسه اي رسمي ميان اين دو طيف برگزار شده است و به صورت جدي تر راجع به پرسشها متفاوت تبادل نظر صورت پذيرد. البته او تاكيد دارد كه ميان افراد اين دو جريان اختلاف مبنايي و زير بنايي وجود ندارد، همه افراد اين دو تشكل به ولايت فقيه پايبند هستند، به نظام جمهوري اسلامي اعتقاد دارند و قانون اساسي را قبول دارند و تنها اختلاف در روش ها است كه باعث تشكيل دو تشكل متفاوت شده است هست.

اكرمي مجلس را مصداق مناسبي براي تمجيد از اين ايده مي داند. او اعتقاد است اختلاف در روش يعني اختلاف در روش هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي… به جلسات مجلس توجه كنيد. در تمامي مباحث موافق و مخالف وجود دارد. اين پرسشها امري طبيعي هست. ما بايد بپذيريم و پذيرش اين اختلاف ها ايرادي ندارد. كشور ما هشتاد ميليون جمعيت دارد و همه اين افراد در يك عنوان اشتراك نداشته و اختلاف نظر وجود دارد. بايد سعي كنيم به اين اختلاف نظرها گوش دهيم. او البته پيشنهاد مي دهد كه موقعيت روحانيت در فضاي سياسي كشور يكي از موضوعاتي باشد كه در صورت تشكيل جلسه مشترك بايد به آن پرداخت.

از جامعه تا مجمع

همه چيز از انتخابات مجلس سوم شروع شد. روحانيون چپ گرا فهرست انتخاباتي همراهان ارزش در جامعه روحانيت مبارز را مطلوب نمي دانستند. روحانيون چپ گراي طرفدار نخست وزير وقت با همراهي محمد موسوي خوئيني ها و مهدي كروبي دريافته بودند كه در فصل انتخابات راه ارزش از روحانيت جداست. از همين روي قرار نگرفتن نام دو تن از گزينه هاي مطلوب ارزش در فهرست انتخاباتي مجلس سوم بهانه اي براي انشعاب تاريخي در مهم ترين تشكل روحاني آن وقت شد.

انشعابي كه البته شايد حمايت يا عدم حمايت از ميرحسين موسوي، نخست وزير وقت در آن، بيش از يك فهرست انتخاباتي تاثيرگذار بود؛ چه آنكه چندي پيش موسوي خوئيني ها در بخشي از بازخواني تلگرامي اش از ماجراي انشعاب روحانيون از روحانيت نوشت: «اعضاي مجمع روحانيون، پيش از تشكيل آن، همگي از حاميان بدون ترديد دولت آقاي مهندس موسوي- كه هر كجا هست، خدايا به سلامت دارش- بودند و هيچ يك از كساني كه بعد از تشكيل مجمع، به عضويت آن درآمدند و نيز افرادي كه در فهرست هاي انتخاباتي مورد حمايت مجمع قرار گرفتند در فهرست معروف ۹۹ نفر نبودند.» در نهايت زماني كه در پيام امام خميني در فروردين ۱۳۶۷ انشعاب در اين تشكيلات براي اظهار عقيده مستقل و ايجاد تشكيلات جديد، به اختلاف تعبير نشد، كم كم انشعاب رسميت پيدا كرد، روحانيون هويت مستقل يافته و از روحانيت جدا شدند. در انتخابات رياست جمهوري بعد از رحلت حضرت امام، مجمع روحانيون از آيت الله هاشمي رفسنجاني، كه در آن وقت عضو جامعه روحانيت بود، حمايت كرد. بنابراين نخستين تجربه انتخاباتي روحانيون با روحانيت به اشتراك ختم شد.

اما بعد از ٨ سال از وقوع انشعاب همه چيز شكل ديگري يافت. از دل مجمع روحانيون مبارز رييس جمهوري اصلاح طلب دوم خردادي بر مسند رياست قوه مجريه نشست. جامعه روحانيت مبارز از ناطق نوري حمايت كرد كه رو در روي گزينه مجمع روحانيون مبارز ايستاده بود.

پس از اين انتخابات بود كه بيش از گذشته خط كشي ها مشخص شد و هر چه گذشت، اين دو تشكل روحاني روز به روز از يكديگر فاصله گرفتند. مدتي علي لاريجاني را گزينه مطلوب براي گزینش مي دانستند. بعد از آن يك به يك به عنوان حامي محمود احمدي نژاد قد علم كردند. در دوره دوم اعلام برائت ها شروع شد. آخرهای دهه ٨٠ ولی سال هاي كم رونق جامعه روحانيت مبارز بود. ناطق نوري و هاشمي رفسنجاني دو تن از تاثيرگذارترين صورت هاي اين تشكيلات دل چركين از ياران سابق ارتباط تشكيلاتي خود را با جامعه روحانيت مبارز قطع كردند.

روزهاي آغازين دهه ٩٠ حسن روحاني به عنوان يكي ديگر از صورت هاي موثر اين تشكيلات اصلاح طلبان را براي ائتلاف ارجح دانست و تلاش كرد تا هويت خود را از اصولگرايي به اعتدالي تغيير دهد. همه حوادث بيش از يك دهه اخير در تضعيف اين تشكيلات اصولگرا تاثير شگرفي داشت. درگذشت آيت الله مهدوي كني به عنوان دبير تشكلات و اصولگرايي سنتي ميدان را براي ديگران بازتر كرد تا جامعه روحانيت مبارز در دهه ٩٠ به رهبري موحدي كرماني هر روز بيشتر از خاستگاه سنتي خود فاصله گرفته و به آن سوي طيف نزديك تر شود.

مجلس دهم و انتخابات رياست جمهوري دوازدهم مصداقي شد براي عدم موفقيت اين تشكيلات روحاني كه تلاش مي كرد در جريان بازسازي بيش از نزديكي به جريان اعتدالي به تندروهاي تازه كار سياسي نزديك شود.

حالا بعد از ٣٠ سال هر دو تشكيلات تصميم دارند با يكديگر به گپ و گفت بپردازند آن هم بر سر موضوعاتي كلان و مرتبط با منافع ملي هست. هر دو سوي ماجرا با تصميم به گفت وگو موافقند ولی آنچه ممكن است پيش از رسيدن به گعده اي قديمي همه چيز را تغيير دهد، پيشقدم شدن است.

واژه های کلیدی: سياسي | اختلاف | اختلافات | انتخابات | انتخابات مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs