باربر – مستخدم محققان پرتقال روزانه مطالعه

باربر – مستخدم: محققان پرتقال روزانه مطالعه پرتقال آلزایمر مبتلا شدن اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نه زیاد کردن چاپ پول داریم نه بی انضباطیم / بانک مرکزی

با وجود انتقاداتی که نسبت به بی انضباطی بانک مرکزی مطرح و بر چاپ پول از سوی این بانک تاکید می‌شود، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی هرگونه ادعایی در این رابطه را رد کر

نه زیاد کردن چاپ پول داریم نه بی انضباطیم / بانک مرکزی

بانک مرکزی: نه زیاد کردن چاپ پول داریم نه بی انضباطیم

عبارات مهم : مرکزی

با وجود انتقاداتی که نسبت به بی انضباطی بانک مرکزی مطرح و بر چاپ پول از سوی این بانک تاکید می شود، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی هرگونه ادعایی در این رابطه را رد کرده و با تشریح عملکرد متغیرهای پولی تاکید دارد که نه تنها ادعای بی انضباطی پولی و زیاد کردن چاپ پول صحت ندارد، بلکه به سمت انتظام بخشی بازار پول و مهار رشد بی رویه پایه پولی حرکت کرده ایم.

ابوالفضل اکرمی در گفت وگو با ایسنا، با این توضیح که جهت مقایسه صحیح عملکرد سه دولت گذشته (نهم و دهم و یازدهم) در حوزه متغیرهای پولی مورد نیاز است تا ارقام همگن با پایه های یکسان مورد استفاده قرار گیرد، اظهار کرد: بر این اساس با توجه به مقایسه ارقام همگن، ادعای بی انضباطی بانک مرکزی و چاپ پول در دولت یازدهم از اساس قابل رد خواهد بود.

نه زیاد کردن چاپ پول داریم نه بی انضباطیم / بانک مرکزی

وی در مورد این که بعضی معتقدند طی چند سال اخیر زیاد کردن انتشار پول نسبت به دولت قبل وجود دارد ضمن تاکید بر لزوم پرهیز از مقایسه های حجمی و یا رشدهای تراکمی متغیرهای اسمی اقتصاد، توضیح داد که میانگین رشد همگن پایه پولی در دولت نهم ۳۲.۱، دهم ۱۷.۳ و یازدهم ۱۶.۴ درصد هست. از سوی دیگر میانگین رشد این متغیر در دوره هشت ساله دولت های نهم و دهم حدود ۲۴.۵ درصد بوده است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در این باره توضیحاتی بیشتری ارائه کرد و افزود: منظور از رشد همگن محاسبه رشد متغیرهای کلان پولی (نقدینگی و پایه پولی) با پایه های یکسان است به گونه ای که در محاسبه این متغیرها تعداد بانک ها و موسسات اعتباری در دوره های مورد مقایسه به صورت برابر در نظر گرفته می شود.

با وجود انتقاداتی که نسبت به بی انضباطی بانک مرکزی مطرح و بر چاپ پول از سوی این بانک تاکید می‌شود، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی هرگونه ادعایی در این رابطه را رد کر

بر اساس آنچه که اکرمی طبق آمارهای مورد محاسبه بانک مرکزی توضیح داد، حجم پایه پولی در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۷۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که نزدیک به ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از این رقم به واسطه زیاد کردن مشمولیت آماری و اضافه شدن آمار شش بانک و چهار موسسه اعتباری در سال ۱۳۹۲ به آمارهای پولی و بانکی کشور بوده هست. این در حالی است که در صورت خارج کردن میزان زیاد کردن شمول آماری، حجم پایه پولی در آخر سال ۱۳۹۵ با پایه های یکسان نسبت به انتهای دولت دهم حدود ۱۶۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که جهت مقایسه صحیح عملکرد دولت ها در حوزه متغیرهای پولی باید ارقام همگن با پایه های یکسان مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: مقایسه ارقام نشان می دهد که نه تنها نمی توان پذیرفت بانک مرکزی دچار بی انضباطی بوده و چاپ پول انجام داده است بلکه آمارهای رسمی حاکی از آن است که توانسته ایم در جهت انتزام بخشی به بازار پول و مهار بی رویه پایه پولی از میانگین رشد ۲۴.۵ درصد در دولت نهم و دهم به ۱۶.۴ درصد در دولت یازدهم برسیم.

وی با اشاره به این که عوض کردن ترکیب رشد نقدینگی و زیاد کردن سهم ضریب فزاینده در این رشد را می توان از دستاوردهای بانک مرکزی دانست، گفت: این در حالی است که رشد نقدینگی ۲۶.۱ درصدی تحقق یافته در دولت های نهم و دهم از رشد ۲۴.۵ درصدی پایه پولی و رشد ۱.۴ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی نشأت گرفته هست، در حالی که رشد ۲۵.۳ درصدی نقدینگی در ۴۳ ماه نخست دولت یازدهم از مجموع رشد ۱۶.۴ درصدی پایه پولی و رشد ۷.۶ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شده است است.

نه زیاد کردن چاپ پول داریم نه بی انضباطیم / بانک مرکزی

اکرمی تاکید دارد که جهت اهل فن و صاحبنظران اقتصادی واضح است که نقدینگی ایجاد شده است در چند سال اخیر ترکیب سالم تری داشته و اتکای آن بر رشد پول پرقدرت بانک مرکزی تنزل قابل توجهی دارد. به عبارتی دیگر در این دوره تمرکز زیاد بر استفاده از پول درونی و تزریق کمتر پول بیرونی یا همان پول بانک مرکزی بود. این در حالی است که مقایسه رشد ضریب فزاینده نیز نشان دهنده این عنوان است به طوری که رشد ضریب فزاینده در دولت نهم منفی ۳ درصد، در دولت دهم ۶ درصد و در دولت یازدهم ۷.۶ درصد بوده است.

این مقام مسئول بانک مرکزی خواستار شد تا تحلیل ها در رابطه با پرسشها تخصصی به دور از اغراض تخصصی و جناحی بوده و نقدها کارشناسی و به طور صحیح انجام شود.

با وجود انتقاداتی که نسبت به بی انضباطی بانک مرکزی مطرح و بر چاپ پول از سوی این بانک تاکید می‌شود، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی هرگونه ادعایی در این رابطه را رد کر

مقایسه رشد نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در دولت های نهم، دهم و یازدهم

واژه های کلیدی: مرکزی | مقایسه | اقتصادی | بانک مرکزی | دولت یازدهم | اخبار اقتصادی و بازرگانی

نه زیاد کردن چاپ پول داریم نه بی انضباطیم / بانک مرکزی

نه زیاد کردن چاپ پول داریم نه بی انضباطیم / بانک مرکزی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs